နှစ်ဆင့်ကွဲ ကတ်စတာဗုံးတွေ ထုတ်သုံးတော့မယ် ကြားလို့ စိတ်ပူနေတာ လို့ဆိုဘိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို

နှစ်ဆင့်ကွဲ ကတ်စတာဗုံးတွေ ထုတ်သုံးတော့မယ် ကြားလို့ စိတ်ပူနေတာ လို့ဆိုဘိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို

နှစ်ဆင့်ကွဲ ကတ်စတာဗုံးတွေ ထုတ်သုံးတော့မယ် ကြားလို့ စိတ်ပူနေတာ။

သုံးသွားတယ်လေအချင်းချင်း ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်။

လေဘဲတွေက စိတ်ဓါတ်ပဲ။တခါလည်း မဟုတ်… နှစ်ခါလည်း မဟုတ်

သုံးခါလည်း မဟုတ်… လေးခါလည်း မဟုတ်

ငါးခါလည်း မဟုတ်… ခြောက်ခါလည်း မဟုတ်

ခုနစ်ခါလည်း မဟုတ်ရှစ်ခါလည်း မဟုတ်

အေးလေ… စစ်မတိုက်ဘဲ အားနေ သူတို့ပဲ လှမ်းခေါ်နေတာ စိတ်တိုတာပေါ့။ ဝိုးဒယ်

နောင်မခေါ်အောင် ခေါ်တဲ့ကောင်တွေပေါ် ကျဲပေးလိုက်တယ်။ အေးတာပဲ။ 😬

Leave a Reply

Your email address will not be published.