ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးပီးသီဆိုထားတဲ့သီချင်းလေး

ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးပီးသီဆိုထားတဲ့သီချင်းလေး

ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေအတွက် ရေးစပ်ပေးထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ

မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြည့်ရှုသူသန်းချီနေတဲ့

ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးပီးသီဆိုထားတဲ့သီချင်းလေး

Leave a Reply

Your email address will not be published.