လမ်းပေါ်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တာမလို့

လမ်းပေါ်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တာမလို့ …

My lanyard says “Please don’t rescue me if I’m having low or no chance of getting back to normal.

I donate every useable parts left on this body to those in need.Thankfully,
Sanda Kuu

ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတစ် ခုမှာ ဒုက္ခိတသာဖြစ်သွားရင် သူများတွေ

အတွက် ၀န်ထုတ်အဖြစ်နဲ့ အသက်ဆက်မရှင်ချင်ပါ။
Sands Kuu

Be the first to comment on "လမ်းပေါ်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တာမလို့"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*