Tag - ခေါင်းဆောင်အားလုံးရဲ့ အသက် အန္တရာယ် အမတန်မှ စိုးရိမ်နေရတဲ့ အနေအထား…

Local News

ခေါင်းဆောင်အားလုံးရဲ့ အသက် အန္တရာယ် အမတန်မှ စိုးရိမ်နေရတဲ့ အနေအထား…

ခေါင်းဆောင်အားလုံးရဲ့ အသက် အန္တရာယ် အမတန်မှ စိုးရိမ်နေရတဲ့ အနေအထား… “ကျနော်တို့ အနေနဲ့ စိုးရိမ်မှုရှိပါတယ်။ အခု ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ကိစ္စဆိုရင်...