Tag - စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံပြိုလဲပျက်စီးလုဖြစ်နေပြီဟု KNU ပြော

Local News

စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံပြိုလဲပျက်စီးလုဖြစ်နေပြီဟု KNU ပြော

စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံပြိုလဲပျက်စီးလုဖြစ်နေပြီဟု KNU ပြော စစ်အာဏာသိမ်းမှု၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် နိုင်ငံပြိုလဲပျက်စီးလု အနေအထားသို့ ရောက်နေပြီဟု...