Tag - ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တာဝန်ကျေပွန်စွာ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ NLD ပါတီထုတ်ပြန်

Local News

ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တာဝန်ကျေပွန်စွာ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ NLD ပါတီထုတ်ပြန်

ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တာဝန်ကျေပွန်စွာ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ NLD ပါတီထုတ်ပြန် ပြည်သူတို့ရဲ့ အခွင့်အာဏာကို ပြည်သူတို့ထံ ပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်...