ဖားဖြုတ်ကြီး ကြိုးတုတ်ထားသလို ဖြစ်နေရနေအကြောင်းရင်းအမှန်က … see more

Local News

ဖားဖြုတ်ကြီး ကြိုးတုတ်ထားသလို ဖြစ်နေရနေအကြောင်းရင်းအမှန်က … see more

ဖားဖြုတ်ကြီး ကြိုးတုတ်ထားသလို ဖြစ်နေရနေအကြောင်းရင်းအမှန်က … see more “ဟဟ ပါပဲ” ~~~~~~ ■ ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် မောင်သံဒိုးရဲ့ “ဟဟ ပါပဲ” အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ” အောင်ပြီ ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ် “ဟဟ ပါပဲ” ~~~~~~ ■ ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် မောင်သံဒိုးရဲ့ “ဟဟ ပါပဲ” အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ” အောင်ပြီ ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ “ဟဟ ပါပဲ” ~~~~~~ ■ ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် မောင်သံဒိုးရဲ့ “ဟဟ ပါပဲ” အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ” အောင်ပြီ ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ […]

Read More