Tag - ဘာ့ကြောင့်အာဏာသိမ်းလိုက်တာလဲဆိုတာလွှတ်တော်အမတ် ဦးဘိုဘိုဦးထုတ်ဖော်ပြောကြား

Local News

ဘာ့ကြောင့်အာဏာသိမ်းလိုက်တာလဲဆိုတာလွှတ်တော်အမတ် ဦးဘိုဘိုဦးထုတ်ဖော်ပြောကြား

ဘာ့ကြောင့်အာဏာသိမ်းလိုက်တာလဲဆိုတာလွှတ်တော်အမတ် ဦးဘိုဘိုဦးထုတ်ဖော်ပြောကြား ၂၀၂၁ ဖေဖဝါရီလ တစ်ရက်နေ့မတိုင်ခင် သုံးရက်အလိုက စစ်ကောင်စီ အကြီးအကဲမင်းအောင်လှိုင်မှ...