ဘောမတွေရပ်ကွက်မှာ ဇွတ်Share နေတဲ့ Status တစ်ခု ဖတ်ပြီး အူနာနေပြီ လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို