Tag - မိမိဆန္ဒနဲ့ မကိုက်ညီတာနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုက်ညီမှု မရှိဘူးလို့ စစ်ခေါင်းဆောင်ပြော

Local News

မိမိဆန္ဒနဲ့ မကိုက်ညီတာနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုက်ညီမှု မရှိဘူးလို့ စစ်ခေါင်းဆောင်ပြော

မိမိဆန္ဒနဲ့ မကိုက်ညီတာနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုက်ညီမှု မရှိဘူးလို့ စစ်ခေါင်းဆောင်ပြော မိမိဆန္ဒနဲ့ မကိုက်ညီတာနဲ့ ရန်သူလို့သဘောထားပြီး...