“ရောင်နီသာမယ့်နေ့” တမူး PDF တပ်ရင်း – ၂ က ရဲဘော်တစ်ဦးဖန်တီးထားတဲ့သီချင်း(ရုပ်သံ)