သေဒဏ်ကျခံနေရသူ (၇၄)ဦး စာရင်း အမျိုးသမီး (၉)ဦး ပါဝင်

Local News

သေဒဏ်ကျခံနေရသူ (၇၄)ဦး စာရင်း အမျိုးသမီး (၉)ဦး ပါဝင်

သေဒဏ်ကျခံနေရသူ (၇၄)ဦး စာရင်း အမျိုးသမီး (၉)ဦး ပါဝင် (၁) မောင်ငြိမ်း (၂) မောင်ခုံး (၃) အောင်သီဟဟိန်း (၄) အောင်အောင်ထက် ခေါ် အောင်ထက် (၅) ဘိုဘိုသူ (၆) စိုင်းခေး ခေါ် အိုက်ခေး ခေါ် ကေကေ (၇) တင်ထွန်းအောင် ခေါ် မိုးလျှံ (၈) မြင့်မြင့်အေး (၉) ဝင်းကိုကို ခေါ် အူဝဲ (၁၀)နိုင်နိုင် ခေါ် ရွှေငါး (၁၁)စောရဲနိုင် ခေါ် ရဲလေး (၁၂)ခိုင်မြဲ ခေါ် သော်ဇင်နိုင် (၁၃)စိုးပြည့်အောင် ခေါ် အောင်အောင် (၁၄)အောင်မျိုးလင်း ခေါ် ကြက်ဖ (၁၅)အေးငြိမ်းအောင် (၁၆)မိုးမိုးမြင့်အောင် ခေါ် မမိုးမြင့် (၁၇)ရာကျော် (၁၈)ထွန်းကိုကို […]

Read More