Tag - အခုလို အုပ်ချူပ်ခွင့်ရတာဟာ လူထုထောက်ခံလို့ သာ ဖြစ်သည်ဟု စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်…see more

Local News

အခုလို အုပ်ချူပ်ခွင့်ရတာဟာ လူထုထောက်ခံလို့ သာ ဖြစ်သည်ဟု စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်…see more

အခုလို အုပ်ချူပ်ခွင့်ရတာဟာ လူထုထောက်ခံလို့ သာ ဖြစ်သည်ဟု စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်…see more ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျတဲ့ လက်နက်ဖြင့်အနိုင်ကျင့်ပြီး လူထုအား...