Tag - အမကို မြင်ရတာ စိတ်ထဲ သိပ်အားတက်တာပဲ ဆိုကာ မြနှင်းဝတ်ရည်အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ပိုးဖြူသန့်

Local News

အမကို မြင်ရတာ စိတ်ထဲ သိပ်အားတက်တာပဲ ဆိုကာ မြနှင်းဝတ်ရည်အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ပိုးဖြူသန့်

အမကို မြင်ရတာ စိတ်ထဲ သိပ်အားတက်တာပဲ ဆိုကာ မြနှင်းဝတ်ရည်အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ပိုးဖြူသန့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ပတ္တမြားဆောင်မှာ MBA တက်ရင်း သိခဲ့ရတဲ့ မမြနှင်း...