Tag - အာဆီယံ ဥက္ကဌအသစ်ဖြစ်မည့် ကမ္ဘောဒီးယား မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ဖိအားဆက်ပေးမည်

International News

အာဆီယံ ဥက္ကဌအသစ်ဖြစ်မည့် ကမ္ဘောဒီးယား မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ဖိအားဆက်ပေးမည်

အာဆီယံ ဥက္ကဌအသစ်ဖြစ်မည့် ကမ္ဘောဒီးယား မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ဖိအားဆက်ပေးမည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမည့် ကမ္ဘောဒီးယားသည်...