Tag - NLD ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံမည်ဟု နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာဆာဆာကာဝါ ပြော

Local News

NLD ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံမည်ဟု နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာဆာဆာကာဝါ ပြော

NLD ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံမည်ဟု နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာဆာဆာကာဝါ ပြော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ...