၁၂ နာရီမတိုင်ခင် ဖြိုဖျက်ခံရမယ့် အိမ် သိန်း 1800 ထိ ကုန်ကျပြီး ဆောက်ထားတာလည်း မကြာသေးတဲ့ အိမ်

၁၂ နာရီမတိုင်ခင် ဖြိုဖျက်ခံရမယ့် အိမ် သိန်း 1800 ထိ ကုန်ကျပြီး ဆောက်ထားတာလည်း မကြာသေးတဲ့ အိမ်

ဘယ်လောက်တောင် ရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်နေမလဲ။
မဂ်လာဒုံ
Yan Paing Soe

၁၂ နာရီမတိုင်ခင် ဖြိုဖျက်ခံရမယ့် အိမ် သိန်း 1800 ထိ ကုန်ကျပြီး ဆောက်ထားတာလည်း မကြာသေးတဲ့ အိမ်

မဂ်လာဒုံ
Yan Paing Soe

၁၂ နာရီမတိုင်ခင် ဖြိုဖျက်ခံရမယ့် အိမ် သိန်း 1800 ထိ ကုန်ကျပြီး ဆောက်ထားတာလည်း မကြာသေးတဲ့ အိမ်

မဂ်လာဒုံ
Yan Paing Soe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *