သရုပ်ဆောင်မို့မို့မြင့်အောင်က အမျိုးသားဖြစ်သူဦးမောင်မောင်ကျော်နှင့် ကွာရှင်းကြောင်း ကြေညာ

ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းများ ပြုလုပ်သောကြောင့် ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး အကြင်လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းခဲ့သည့် ဦးမောင်မောင်ကျော်နှင့်

သရုပ်ဆောင်မိုမိုမြင့်အောင်တို့ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်က နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သရုပ်ဆောင်မို့မို့မြင့်အောင်က ယနေ့တွင်ကြေညာထားသည်။

အဆိုပါ ကွာရှင်းမှုကို လသာမြို့နယ်ရှိ အမှတ်(၂) စည်ပင်သာယာတရားရုံး၊ မြို့နယ်တရားသူကြီးရှေ့မှောက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ကွာရှင်းရခြင်းမှာ ဦးမောင်မောင်ကျော်က သရုပ်ဆောင်မို့မို့မြင့်အောင် ခွင့်လွှတ်နိုင်မှုမရှိသည့်

ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းများကို အကြိမ်ကြိမ်ကျုးလွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သရုပ်ဆောင်မို့မို့မြင့်အောင်က

ယနေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် သူမ၏ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဒေါ်မေသွယ်တင်လတ်မှတစ်ဆင့် အများသိစေရန်ကြေညာထားသည်။

သရုပ်ဆောင်မို့မို့မြင့်အောင်၏ ကြေညာချက်တွင် “ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေ ဒေါ်မို့မို့မြင့်အောင်(၁၂/တမန (နိုင်) ၀၆၁၇၀၀) နှင့် ဦးမောင်မောင်ကျော် (၁၂/တမန (နိုင်) ၀၆၁၆၉၉) တို့သည် (၁၇-၂-၁၉၈၇)နေ့မှ စ၍

တရားဝင်အကြင်လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ် မိတ်ဆွေ ဒေါ်မိုမိုမြင့်အောင်သည် ခင်ပွန်းသည်အား မယားဝတ္တရားနှင့်အညီ ပြုစုပေးခဲ့ပါသည်။

သို့သော် ဦးမောင်မောင်ကျော်သည် ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေ ဒေါ်မို့မို့မြင့်အောင် လုံးဝသဘောတူသိရှိခြင်းမရှိသော ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းများ အကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ထားကြောင်း သိရှိသောအခါ

ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေမှ လက်ခံခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ၍ နှစ်ဦးသဘောတူညီချက်အရ (၂၄-၁၁-၂၀၂၂) နေ့၌ မြို့နယ်တရားသူကြီး အမှတ်(၂)စည်ပင်သာယာတရားရုံး၊ လသာမြို့နယ် တွင် တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

သို့ပါ၍ ပေါင်းသင်းစဉ်ကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေ ဒေါ်မို့မို့မြင့်အောင် သိရှိသဘောတူခြင်းမရှိသော ဦးမောင်မောင် ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့သော ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းများနှင့် ကွာရှင်းပြီးနောက်ပိုင်း ထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့ပါက

ယင်းငွေကြေးကိစ္စရပ်များအား ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေ ဒေါ်မို့မို့မြင့်အောင်တွင် လုံးဝတာဝန်မရှိပါသဖြင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါကြောင်း သက်ဆိုင်သူများနှင့် အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည် (မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းသည်းခံပါ)” ဟု ဖော်ပြထားသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *