ငါတို့တွေကဖုန်းပွတ်လို့ကောင်းတုန်း၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ ကြည့်ကောင်းတုန်း၊ သူတို့မှာတော့ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ ဇောချွေးတွေပြန်လို့😫😫

ငါတို့တွေကဖုန်းပွတ်လို့ကောင်းတုန်း၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ
ကြည့်ကောင်းတုန်း၊ သူတို့မှာတော့ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ
ဇောချွေးတွေပြန်လို့😫😫

ငါတို့တွေကဖုန်းပွတ်လို့ကောင်းတုန်း၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ
ကြည့်ကောင်းတုန်း၊ သူတို့မှာတော့ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ
ဇောချွေးတွေပြန်လို့

Zawgyi version

ငါတို့တွေကဖုန်းပွတ်လို့ကောင်းတုန်း၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ
ကြည့်ကောင်းတုန်း၊ သူတို့မှာတော့ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ
ဇောချွေးတွေပြန်လို့😫😫

ငါတို့တွေကဖုန်းပွတ်လို့ကောင်းတုန်း၊ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ
ကြည့်ကောင်းတုန်း၊ သူတို့မှာတော့ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ
ဇောချွေးတွေပြန်လို့

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *