လှည်းတန်းလမ်းမပေါ် က လူမရှိပဲရီသံတွေထွက်(ရုပ်/သံ)

လှည်းတန်းလမ်းမပေါ် က လူမရှိပဲရီသံတွေထွက်(ရုပ်/သံ)
လှည်းတန်းလမ်းမပေါ်

လူမရှိပဲရီသံတွေထွက်
လှည်းတန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကအိမ်မှ

ယခုအသံကို Videoရိုက်ရင်း

ဖမ်းယူရရှိမိကြောင်းသိရ
Video Player

Zawgyyi

လှည်းတန်းလမ်းမပေါ် က လူမရှိပဲရီသံတွေထွက်(ရုပ်/သံ)
လှည်းတန်းလမ်းမပေါ်

လူမရှိပဲရီသံတွေထွက်

လှည်းတန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကအိမ်မှ
ယခုအသံကို Videoရိုက်ရင်း

ဖမ်းယူရရှိမိကြောင်းသိရ

Video Player

Player

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *