ကလေးပျောက်ကြော်ငြာ – ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး တစ်ယောက် တွေ့ရှိစောင့်ရှောက်ထားပါသည်

Posted on

ကလေးပျောက်ကြော်ငြာ – ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး တစ်ယောက် တွေ့ရှိစောင့်ရှောက်ထားပါသည်

ကလေးမြို့တွင် ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး တစ်ယောက် တွေ့ရှိစောင့်ရှောက်ထားပါသည်။

မိသားစုဝင်များမှ တာဟန်းဇိုမီးလူငယ်ပရဟိတအသင်းသို့ အမြန်ဆုံး လာရောက်ဆက်သွယ်ပေးပါရန်…

ဖုန်း 09 400309145
09 252509060

ကလေးပျောက်ကြော်ငြာ – ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး တစ်ယောက် တွေ့ရှိစောင့်ရှောက်ထားပါသည်

ကလေးမြို့တွင် ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး တစ်ယောက် တွေ့ရှိစောင့်ရှောက်ထားပါသည်။

မိသားစုဝင်များမှ တာဟန်းဇိုမီးလူငယ်ပရဟိတအသင်းသို့ အမြန်ဆုံး လာရောက်ဆက်သွယ်ပေးပါရန်…

ဖုန်း 09 400309145
09 252509060

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *