အေဝမ်းမင်းသမီးမေသဇင် (၈၈)နှစ်ကွယ်လွန်

Posted on

အေဝမ်းမင်းသမီးမေသဇင်(၈၈)နှစ် သည်အေဝမ်းဖလင်မှ

မင်းသမီး မေ အမည်ခံမင်းသမီးများအနက် နောက်ဆုံး ကျန်ရှိနေသောမင်းသမီးဖြစ်ပြီး

မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ၉၆ ပါးရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

Zawgyi

အေဝမ်းမင်းသမီးမေသဇင် (၈၈)နှစ်ကွယ်လွန်

အေဝမ်းမင်းသမီးမေသဇင်(၈၈)နှစ် သည်အေဝမ်းဖလင်မှ

မင်းသမီး မေ အမည်ခံမင်းသမီးများအနက် နောက်ဆုံး ကျန်ရှိနေသောမင်းသမီးဖြစ်ပြီး

မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ၉၆ ပါးရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *