ကားအဝင်အထွက်ကိစ္စ စကားများရာမှဓာ းနှင့်ထို းခံရလို့ဆေးရုံ…

ကားအဝင်အထွက်ကိစ္စ စကားများရာမှဓာ းနှင့်ထို းခံရလို့ဆေးရုံ…

ကားအဝင်အထွက်ကိစ္စ စကားများရာမှဓာ းနှင့်ထို းခံရလို့ဆေးရုံ... အမှုဖြစ်စဥ်မှာ ၁၂..၁၁..၂၀၂၂ရက်နံနက်၉နာရီ၁၀မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် မသန့်သန့်သူ၊ (၄၀)နှစ်၊ နိုင်ငံခြားဘာသာသင်၊အမှတ်(၉၃၀)၊ ဘုမ္မာ(၁၆)လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေသူက၎င်း သည် နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးဇော်မင်းဦး၊ (၄၁)နှစ်၊ မန်နေဂျာ(မော်တော်ယာဉ် ဌာန) MEC...