ခေါင်းစဉ်မပေးတတ်သော ကဗျာတစ်ပုဒ်-သူရဲကောင်း အဲမူသို့ …

ခေါင်းစဉ်မပေးတတ်သော ကဗျာတစ်ပုဒ်-သူရဲကောင်း အဲမူသို့ …

ခေါင်းစဉ်မပေးတတ်သော ကဗျာတစ်ပုဒ်-သူရဲကောင်း အဲမူသို့ … ကောင်းကင်ယံထက် အလင်းစက်မှာအတောက်ပဆုံးဖြစ်ပါစေ ။ ကောင်းကင်ဘုံသွား ခရီးများမှာငြိမ်းချမ်းသာယာ ကြပါစေ ။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ အိပ်စက်ခြင်းမှာ နောက်ဆံတင်းခြင်း ကင်းပါစေ ။ - သူရဲကောင်း အဲမူသို့ …...