စစ်ကိုင်းတိုင်းမှ PDF များကို အသိဉာဏ်မဲ့သူများဟု ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဋ္ဌ ခင်ရီပြော၊ မျက်ရည်ကိုသုတ် ဓားကိုဆုပ် ရှေ့တိုးရင်ဆိုင်ရန် ပါတီဝင်များကို စေခိုင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းမှ PDF များကို အသိဉာဏ်မဲ့သူများဟု ကြံ့ဖွတ်ဥက္ကဋ္ဌ ခင်ရီပြော၊ မျက်ရည်ကိုသုတ် ဓားကိုဆုပ် ရှေ့တိုးရင်ဆိုင်ရန် ပါတီဝင်များကို စေခိုင်း

ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှ PDF များသည် အသိဉာဏ်မဲ့လူငယ်များဖြစ်‌ပြီး ကြံ့ဖွတ် ပါတီ ဝင် များအနေဖြင့် မျက်ရည်ကိုသုတ် ဓားကိုဆုပ် ရှေ့တိုးရင်ဆိုင်ရန် ကြံ့ဖွတ် ဥက္ကဋ္ဌ ခင်ရီက ပါတီဝင်များကို မှာကြားသည်။ နိုဝင်ဘာလ...