စားမကုန်နိုင်အောင် သီးတဲ့ ရုံးပတီကို တနိုင်တပိုင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

စားမကုန်နိုင်အောင် သီးတဲ့ ရုံးပတီကို တနိုင်တပိုင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

ရုံးပတီပင်ကို အပူပိုင်း၊အပူလျော့ပိုင်းဒေသတွေမှာ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးကာလအားဖြင့် ကဆုန်၊ နယုန်၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလတွေမှာ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးပတီဟာ ရေမဝပ်တဲ့မြေမျိုးမှာ ပိုပြီးဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ မြေအမျိုးအစားမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။မြေချဉ်ငန်ဓာတ် (၆-၆.၈)အတွင်းမှာ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ တစ်သုတ်ပြီးတစ်သုတ် စိုက်ပျိုးသွားရင် စဉ်ဆက်မပြတ်စားသုံးနိုင်တဲ့ သီးနှံဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်မယ်ဆိုရင် စိုက်ဘောင်တွေပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်စိုက်ပျိုးနိုင်သလို...