ထိုင်းထီ ၁၅ စောင်တွဲ ပေါက်ခဲ့သူ ရုတ်တရက် ‌ေ…

ထိုင်းထီ ၁၅ စောင်တွဲ ပေါက်ခဲ့သူ ရုတ်တရက် ‌ေ…

၂၀-၁၁-၂၀၁၈ ခုနှစ်က ထိုင်း ပထမဆု 149840 ၁၄၉ ၈၄၀ နံပါတ် ၁၅ စောင်တွဲ ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဥဒေါင်ဌာနီ ခရိုင်က နိုင် စုန်ဖန် စူရမ်ကို Somparn Suranakul အသက်(၄၀) ဟာ...

You may have missed