ဒီည လာမယ့်ပွဲ နှစ်ချီတည်းနဲ့ အပြတ်ဖုတ်မှာ မလို့ ဘေကုန်သက်သာပြီး ဖုန်းနဲ့ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ ပြထားပါတယ်

နှစ်ချီတည်းနဲ့ အပြတ်ဖုတ်မှာ မလို့ ဒီည ဘေကုန်သက်သာပြီး ဖုန်းနဲ့ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ ပြထားပါတယ်

ဒီည လာမယ့်ပွဲ နှစ်ချီတည်းနဲ့ အပြတ်ဖုတ်မှာ မလို့ ဘေကုန်သက်သာပြီး ဖုန်းနဲ့ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ ပြထားပါတယ် ယနေ့ည ၇နာရီ ဤနေရာတွင်👇ထုတ်လွှင့်မည်။ "ကျွန်တော် သူ့ကို အလဲထိုးမှာပါ။ ပွဲစဖို့ လက်အိတ်ချင်း ထိပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် သူ့ကို...