ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေပဲ ကံနိမ့်နေလျှင်…ကံမြှင့်နည်းများ

ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေပဲ ကံနိမ့်နေလျှင်…ကံမြှင့်နည်းများ

(1) မိဘအဝတ်အစား လျှော်ပါ။ (2) မိဘ ကို ပြုစုပါ။ (3) မိဘကို နေ့စဉ် ကန်တော့ပါ။ (4) မိမိအိtcမ် ကို သန့်ရှင်းပါ။ (5) မိမိအိမ် မျက်နှာစာ ကို သန့်ရှင်းပါ။...