မဟာဗန္ဓုလတံတားတွင် ကွန်တိန်နာယာဉ်အပါအဝင် ယာဉ်ငါးစီးဆင့်တို က်မှုဖြစ်ပွားပြီး…

မဟာဗန္ဓုလတံတားတွင် ကွန်တိန်နာယာဉ်အပါအဝင် ယာဉ်ငါးစီးဆင့်တို က်မှုဖြစ်ပွားပြီး…

မဟာဗန္ဓုလတံတားတွင် ကွန်တိန်နာယာဉ်အပါအဝင် ယာဉ်ငါးစီးဆင့်တို က်မှုဖြစ်ပွားပြီး... ဒေါပုံမြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလတံတားတွင် ကွန်တိန်နာယာဉ်အပါအဝင် ယာဉ်ငါးစီးဆင့်တိုက်မှုဖြစ်ပွား ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်၊ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲကျော်ခန့်တွင် ဒေါပုံမြို့နယ် ၊ မဟာဗန္ဓုလတံတားအတက်တွင် ယာဉ်ငါးစီး ဆင့်တိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရသဖြင့်...

You may have missed