မိဘမဲ့တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း မည်သူ့အပေါ်မှ မမှီခိုဘဲ ကြိုးစားကာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်

မိဘမဲ့တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း မည်သူ့အပေါ်မှ မမှီခိုဘဲ ကြိုးစားကာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်

မိဘမဲ့တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း မည်သူ့အပေါ်မှ မမှီခိုဘဲ ကြိုးစားကာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ် အချို့လူသားများ၏ ဘဝနာကြင်ခဲ့ရမှုသည် စကားနှင့်ပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ပင် ခံစားနာကြင်ခဲ့ရပေသည်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ထိုကဲ့သို့သော လူများအတွက် တရားမျှတမှုဆိုသည်မှာ လုံးလုံးမှမသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေရပေသည်။လူသားများအားလုံးဟာ အသက်၁၈နှစ်အရွယ်တွင်ပင် လောကကြီးကို တစ်ယောက်တည်းဖြတ်သန်းရန်မှာ...