ယနေ့မှစပြီး အခါလွန်မိုးတွေ ရွာသွန်းနိုင်သော ဒေသများကို စုစုစံ သတိပေး…

ယနေ့မှစပြီး အခါလွန်မိုးတွေ ရွာသွန်းနိုင်သော ဒေသများကို စုစုစံ သတိပေး…

ယနေ့မှစပြီး အခါလွန်မိုးတွေ ရွာသွန်းနိုင်သော ဒေသများကို စုစုစံ သတိပေး… အခါလွန်မိုး 🌧🌧🌧🌧🌧 မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆောင်ဦးရာသီ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ၂၀၂၂ နိုင်ဝင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့ ၁၆ရက်နေ့ တွေမှာ တနင်္သာရီတိုင်းကြီးတွင်မိုးရွာနိုင်ပြီး ၁၆ရက် ၂၁ရက်နေ့အတွင်း မွန်ပြည်နယ်...