ယနေ့ ၄၅ ကြိမ်​မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲတွင် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ဆုကို ​အေးငြိမ်းချမ်းသာ…

ယနေ့ ၄၅ ကြိမ်​မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲထီပေါက်စဉ်…

ယနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်) တွင်ဖွင့်လှစ်သည့် (၄၅) ကြိမ်​မြောက် ကျပ် (၁၀၀၀) တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲတွင် ကျပ်သိန်း (၅၀၀၀) ဆုကို ​အေးငြိမ်းချမ်းသာထီဆိုင်မှဆွတ်ခူးရရှိသွားကြောင်းသိရသည်။ ​အောင်ဘာ​လေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ ကျပ်သိန်း (၅၀၀၀) ဆုကို ​အေးငြိမ်းချမ်းသာထီဆိုင်မှ ည၆၁၂၃၃၈...

ယနေ့ ၄၅ ကြိမ်​မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲတွင် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ဆုကို ​အေးငြိမ်းချမ်းသာ…

ယနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်) တွင်ဖွင့်လှစ်သည့် (၄၅) ကြိမ်​မြောက် ကျပ် (၁၀၀၀) တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲတွင် ကျပ်သိန်း (၅၀၀၀) ဆုကို ​အေးငြိမ်းချမ်းသာထီဆိုင်မှဆွတ်ခူးရရှိသွားကြောင်းသိရသည်။ ​အောင်ဘာ​လေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ ကျပ်သိန်း (၅၀၀၀) ဆုကို ​အေးငြိမ်းချမ်းသာထီဆိုင်မှ ည၆၁၂၃၃၈...