ရန်ကုန် လှိုင်မြို့နယ်က တက်နေဝန်း ကားအလှဆင်လုပ်ငန်း( Car Spa )ဆိုင် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရမှုဖြစ်ပွား

ရန်ကုန် လှိုင်မြို့နယ်က တက်နေဝန်း ကားအလှဆင်လုပ်ငန်း( Car Spa )ဆိုင် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရမှုဖြစ်ပွား

ရန်ကုန် လှိုင်မြို့နယ်က တက်နေဝန်း ကားအလှဆင်လုပ်ငန်း( Car Spa )ဆိုင် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရမှုဖြစ်ပွား နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ တက်နေဝန်း ကားအလှဆင်လုပ်ငန်း Car Spa & Accessories ဆိုင် ဖောက်ထွန်းခိုးယူခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့...