ရဟတ်ယာဉ် ဝယ်ယူ၊ ငှားရမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စွဲဆိုထားတဲ့ အဂတိအမှုများအတွက် သမ္မတကြီးဦး၀င်းမြင့် ထွက်ဆိုချက်

ရဟတ်ယာဉ် ဝယ်ယူ၊ ငှားရမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စွဲဆိုထားတဲ့ အဂတိအမှုများအတွက် သမ္မတကြီးဦး၀င်းမြင့် ထွက်ဆိုချက်

ရဟတ်ယာဉ် ဝယ်ယူ၊ ငှားရမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စွဲဆိုထားတဲ့ အဂတိအမှုများအတွက် သမ္မတကြီးဦး၀င်းမြင့် ထွက်ဆိုချက် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရဟတ်ယာဉ် ဝယ်ယူ၊ ငှားရမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စွဲဆိုထားတဲ့ အဂတိအမှုများအတွက် စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ရုံးချိန်းမှာ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့...