သာကေတ ငမိုးရိပ်ချောင်းအတွင်း အမျိုးသား ရုပ်အ လော င်း မျောလာလို့ ဆယ်ယူပြီး…(ဖတ်ရန် ပုံနှိပ်ပါ)

သာကေတ ငမိုးရိပ်ချောင်းအတွင်း အမျိုးသား ရုပ်အ လော င်း မျောလာလို့ ဆယ်ယူပြီး…(ဖတ်ရန် ပုံနှိပ်ပါ)

သာကေတ ငမိုးရိပ်ချောင်းအတွင်း အမျိုးသား ရုပ်အ လော င်း မျောလာလို့ ဆယ်ယူပြီး...(ဖတ်ရန် ပုံနှိပ်ပါ) နိုဝင်ဘာ ၁၆ ယနေ့ ညနေပိုင်းက သာကေတ ငမိုးရိပ်ချောင်းအတွင်း အမျိုးသားရုပ်အလောင်း မျောလာလို့ ဆယ်ယူပြီး စံပြဆေးရုံ ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်း...