အိမ်မှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ စားပွဲထိုးလေး LV ပုဝါလေး ကံစမ်းမဲပေါက်တာ အရမ်းပျော်

အိမ်မှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ စားပွဲထိုးလေး LV ပုဝါလေး ကံစမ်းမဲပေါက်တာ အရမ်းပျော်

အိမ်မှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ စားပွဲထိုးလေး LV ပုဝါလေး ကံစမ်းမဲပေါက်တာ အရမ်းပျော် "အိမ်မှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ စားပွဲထိုးလေး LV ပုဝါလေး ကံစမ်းမဲပေါက်တာ အရမ်းပျော်..." ဆိုပြီး my day မှာ တင်ထားတဲ့ post...