၁၄နှစ်အရွယ် ၉ တန်းကျောင်းသူလေး ကိုယ်ဝန် ၇လ ရှိမှ အားလုံးသိရတဲ့အဖြစ်

၁၄နှစ်အရွယ် ၉ တန်းကျောင်းသူလေး ကိုယ်ဝန် ၇လ ရှိမှ အားလုံးသိရတဲ့အဖြစ်

၁၄နှစ်အရွယ် ၉ တန်းကျောင်းသူလေး ကိုယ်ဝန် ၇လ ရှိမှ အားလုံးသိရတဲ့အဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင်မြို့နယ် နောင်မွန် ကျေးရွာ နားဆိုင်းရပ်မှနေထိုင်တဲ့ ခွန်မောင်စန်း (ခ) မူဆာ အသက် (38) နှစ်အရွယ်ရှိသူက အသက် ၁၄...